Bilgisayar Mühendisliğinin Artan Önemi?

Özellikle son on yılda internet kullanımının artması ve mobil cihazların hemen herkes tarafından kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, neredeyse her kurum ve vatandaş bilişim teknolojilerinin getirdiği yeniliklerden yararlanmaya başlamıştır.

Ayrıca bilişim sektörünün geleceğine yönelik tahminlere bakıldığında, önümüzdeki on yılda sektörde çalışacak kalifiye eleman ihtiyacının katlanarak artacağı görülmektedir. Buradan hareketle bilişim sektörünün en önemli aktörleri olarak bilgisayar mühendislerinin önümüzdeki yıllarda da yüksek maaşla ve kaliteli çalışma ortamında iş bulmalarının oldukça kolay olacağı söylenebilir.