Müfredat

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik - Pratik - Kredi
CMP601Seminer2 2 3
CMP603Programlama Dilleri Teorisi3 0 3
CMP604Hesaplama Teorisi3 0 3
CMP614Metin Madenciliği3 0 3
CMP625Bilgisayar Ağları ve Açık Sistemler3 0 3
CMP634Gelişmiş Bilgisayar Mimarileri3 0 3
CMP640Gerçek Zamanlı Sistemler için Yazılım Geliştirme3 0 3
CMP641Koşut Bilgisayarlar İçin Yazılım Geliştirme3 0 3
CMP642İşletim Sistemleri Teorisi3 0 3
CMP652Gelecek Kuşak Veri Tabanı Yönetim Sistemleri3 0 3
CMP653Veri Tabanı Yönetim Sistemleri3 0 3
CMP655Kablosuz Ağlar3 0 3
CMP656İleri Düzey Bilgisayar ve Ağ Güvenliği3 0 3
CMP661Şifreleme3 0 3
CMP662Hareketli Hesaplama3 0 3
CMP670İstatistiksel Doğal Dil İşleme3 0 3
CMP671Olasılıksal Öğrenme3 0 3
CMP672Yazılım Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri3 0 3
CMP673İş Süreci Yönetimi3 0 3
CMP674GPU ile Koşut Hesaplama3 0 3
CMP681Bilgi Erişim Sistemleri3 0 3
CMP682Yapay Anlayış3 0 3
CMP684Nöron Ağları3 0 3
CMP694Çizge Kuramı3 0 3
CMP701Seminer2 2 3
CMP710Koşut ve Dağıtık Benzetim Sistemleri3 0 3
CMP711Doğal Dil İşleme3 0 3
CMP712Makine Öğrenmesi3 0 3
CMP713Veri Madenciliği3 0 3
CMP715İleri Düzey Bilgisayar Grafiği3 0 3
CMP716Evrimsel Hesaplama3 0 3
CMP717Görüntü İşleme3 0 3
CMP719Bilgisayarlı Görü3 0 3
CMP720Adanmış Sistem Tasarımı3 0 3
CMP722İleri Düzey Bilgisayarlı Görü3 0 3
CMP723Mekansal Veri İşleme3 0 3
CMP724Oyun Teknolojileri3 0 3
CMP725Anlamsal Web Programlama3 0 3
CMP726Bilgi Süzme3 0 3
CMP727Zeki Sistemler ve Esnek Hesaplama3 0 3
CMP729Görüntüleri ve Metni Anlama3 0 3
CMP730Örüntü Tanıma Yöntemleri3 0 3
CMP735Konuşma Tanıma3 0 3
CMP741İleri Algoritma Çözümleme I3 0 3
CMP742İleri Algoritma Çözümleme II3 0 3
CMP744Derleyici Gerçekleştirimi3 0 3
CMP751İleri UML kullanımı3 0 3
CMP755Robotik3 0 3
CMP756Sürü Sistemleri3 0 3
CMP781Yazılım Kalite Yönetimi3 0 3
CMP782Yazılım Metrikleri3 0 3
CMP784Derin Öğrenme3 0 3
CMP791Bilgisayar Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri0 2 1
CMP793İleri Akademik Beceriler ve Pratikler0 2 1

CMP601 Seminer (2 2 3)

Yüksek lisans programındaki öğrencilerin tez konusu kapsamında yaptığı ön çalışmaları sunmaları, gerçekleştirdikleri literatür araştırmalarını makale olarak anlatmaları gerekmektedir.

CMP603 Programlama Dilleri Teorisi (3 0 3)

Programlama dillerinin sözdizimi, anlamsallığı ve uygulaması üzerine kavramsal çalışma, Lambda analizi ve işlevsel diller, gösterimsel anlamsallık temel kavramları ve dil özellikleri, özdevinimler kuramı, birinci sıra mantığı ve bildirimsel diller, anlamsal tanımların uyumluluğu.

CMP604 Hesaplama Teorisi (3 0 3)

Hesaplanabilirlik ve karmaşıklık kuramı. Hesaplanabilirlik kısmı, Church-Turing kuramı, karar verilebilirlik, indirgenebilirlik, özyineleme kuramı ve hesaplama öğrenme kuramını içermektedir. Karmaşıklık kuramı kısmı ise karmaşıklık ölçüleri, karmaşıklık sınıfları, zaman karmaşıklığı, uzay karmaşıklığı ve zorluluğu içermektedir.

CMP614 Metin Madenciliği (3 0 3)

Yapısal olmayan metinlerin işlenme yöntemleri, Konu modelleri ve istatistiksel modeller. , Kalıp tabanlı bilgi çıkarma yöntemleri, Çizge yöntemleri ile metin madenciliği.

CMP625 Bilgisayar Ağları ve Açık Sistemler (3 0 3)

Bilgisayar ağlarına giriş, İşletim sistemleri iletişim alt kesimi ve Protokollar, Yerel ağlar ve çerçeve yapısı, Veri bağlantı katmanı, oturumsuz, oturum tabanlı iletişim, güvenli, güvensiz iletişim, algoritmalar, ARP, RARP düzenekleri, IP adresleri, Yönlendirme ve IP, Paket yapısı, Yönlendirme çizelgeleri, ICMP, UDP ve datagram yapısı, TCP, Uygulamalar ve Socket düzeneği, Socket Programlama, RPC düzeneği, Geniş alan ağı tasarımı, Dağıtılmış işleme giriş.

CMP634 Gelişmiş Bilgisayar Mimarileri (3 0 3)

Bilgisayar mimarisinin gelişimi ve bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım öğelerinin tasarımını etkileyen etmenler. İçerdiği başlıklar: bellek mimarisi, önbellek ve sanal bellek organizasyonu; sanal bellek uygulaması, CPU ve ardışık düzenler, RISC mimarileri, vektör işlemcileri, çok işlemli sistemler.

CMP640 Gerçek Zamanlı Sistemler için Yazılım Geliştirme (3 0 3)

Veri, tür ve altprogramların paketlenmesini sağlayan modüler yapı, koşut çalışan süreçleri gerçekleştirmeyi sağlayan gerçek zamanlı programlama olanakları, aykırı durumların ele alınışı, dizgeye bağımlı özellikler ile verilerin tutuluş biçimleri üzerinde tam denetim sağlayıcı dizge programlama olanakları içeren algoritmik bir dil ile modüler ve koşut süreçli yazılımların geliştirilmesindeki konular ve dayanılan yapıların rolleri. Nesneye dayalı algoritmik dillerin nesneye yönelik bir dil olmamalarına karşılık, özellikle modüler yapıları gibi, nesneye yönelik programlamaya yatkın yönlerinin incelenmesi.

CMP641 Koşut Bilgisayarlar İçin Yazılım Geliştirme (3 0 3)

Koşut bilgisayar mimarilerine giriş. Koşut bilgisayarlarda veri iletişimi. Program geliştirme süreci. Koşut işlem gerektiren yaygın sorunlar ve çözüm türleri. Koşut programlama hata bulma yöntemleri. Koşut programlarda etkinlik izleme, görüntüleme ve çözümleme yöntem ve araçları.

CMP642 İşletim Sistemleri Teorisi (3 0 3)

Görev eşzamanlama: görev ve eşzamanlı görevler, kritik bölümler, semafores, sıralayıcılar ve olay sayaçları, OR eşzamanlama, AND eşzamanlama, NOT eşzamanlama, karşılıklı dıştalama olmaksızın işbirliği, görevlerarası iletişim; Eşzamanlama için dil mekanizmaları: İzleyiciler, gerçek zamanlı diller (Ada dili) ve sistemler, eşzamanlı programlama araçları; kitlenme: kitlenme problemi, çizge kuramı ve kavramları, özel durumlar ve kullanışlı sonuçlar, kilitlenmeyi çözme ve ondan sakınma; sanal bellek: yığıt algoritmaları, çalışma kümeleri, sanal bellek modelleri, saat algoritmaları; Dağıtık sistemler; Güvenlik modelleri.

CMP652 Gelecek Kuşak Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (3 0 3)

Yeni veri türleri. Genişletilmiş veri tabanı işlevleri: veri yönetimi, nesne yönetimi ve bilgi (knowledge) yönetimi. Sorgu dilleri. Kural (rules) tanımlama ve kural yönetimi. Veri tabanlarında zaman boyutu. Sürüm (version) kavramı. Çoklu-ortam veri tabanları. Veri tabanı yönetim sistemi gerçekleştirim teknikleri ile ilgili ileri konular.

CMP653 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (3 0 3)

Nesne–ilişkisel ve nesneye yönelik veri modelleri. Sorgu işleme, sorgu eniyileme. Hareket işleme. Birliktelik denetimi. Kurtarma sistemi. Veri tabanı sistemi mimarileri. Dağıtımlı veri tabanları. Paralel veri tabanları. Uygulama geliştirme ve yönetme. İleri düzey veri türleri. Hareket işlemede ileri konular. Veri madenciliği. Veri ambarları.

CMP655 Kablosuz Ağlar (3 0 3)

Bu ders, son zamanlarda popüler olan kablosuz ağların temel özellikleri, alt yapısı ve bu ağların getirdiği problemleri sunmaktadır. Kablosuz Ağlara Giriş, Kablosuz sensör ağları, mobil tasarsız ağlar, araçsal ağlar, Ağ ve Yönlendirme Protokolleri, Kablosuz Ağlarda Birliktelik, Mobilite, Az-Enerjili Kablosuz Ağlar, Kablosuz Ağlarda Güvenlik

CMP656 İleri Düzey Bilgisayar ve Ağ Güvenliği (3 0 3)

Bu ders, günümüz Internetinde kullanılan protokol ve uygulamar ile bunların güvenlik açıklarını sunmaktadır. Literatürdeki engelleme ve tespit etme teknikleri öğretilecektir. Güvenliğe Giriş, Kimlik Tanımlama ve Doğrulama, Güvenlik Açıkları ve Bu Açıkların Taranması, Saldırılar, Trafik Filtreleme ve Güvenlik Duvarları,İzleme ve Saldırı Tespiti,Şifreleme, Kablosuz Ağlarda Güvenlik,Ağ Güvenliği ve Gelecek

CMP661 Şifreleme (3 0 3)

Klasik Şifreleme Yöntemleri: Sezar şifrelemesi, Vigenere şifrelemesi, Vernam şifrelemesi, Jefferson tekerlek şifrelemesi ve Enigma makinası. Bir kullanımlık şifreleme. Mükemmel gizlilik. Blok şifreleme: DES, AES. Şifreleme modları. Mesaj özeti işlevleri: MD5, SHA1. HMAC standardı. Sayı teorisi. Chinese remainder teoremi. Discrete Logarithms. Quadratic residues. Büyük sayıları bölenlerine ayırma. Diffie-Hellman anahtar değişimi. Pohlig-Hellman şifreleme algoritması. Mantıksal Poker. Açık anahtar şifreleme: RSA, ElGamal. Sayısal imzalar. X509. Habersiz transfer. Kör imzalar. Grup imzaları. Sertifikalı e-posta. PGP. Adaletli takas. Sayısal para. Elektronik oylama. Eşik şifrelemesi. Eliptik eğriler. Sıfır-Bilgi protokolleri. Kerberos

CMP662 Hareketli Hesaplama (3 0 3)

Hareketli hesaplama sistemlerini destekleyecek mobil tasarsız ağlar ve sensör ağlar gibi sistemlerin anlaşılması ve oluşturulması. Kablosuz hareketli çevrede her an ve her yerde hesaplama hedefinin sağlanması. Hareketli hesaplamanın temel kavramlarının açıklanması: işletim sistemleri, programlama dilleri, sensör ağlar için protokoller, hareketlilik ve servis yönetimi, mobil tasarsız ve sensör ağlarda yönlendirme, hareketli iletişim, hareketli donanım ve yazılımlar.

CMP670 İstatistiksel Doğal Dil İşleme (3 0 3)

Olasılıksal Dil Modelleme, Olasılıksal Bağlamdan Bağımsız Dilbilgisi, Olasılıksal Bağlamdan Bağımsız Dilbilgisi ile Ayrıştırma, Birliktelikler ve Öbekleme, Sözcük türlerinin etiketlenmesi ve Saklı Markov Modelleri, Bayesian Dil Modelleme, Parametrik Olmayan Bayesian Dil Modelleme, Dağılımsal Modelleme ile Sözcük Sınıfının Bulunması.

CMP671 Olasılıksal Öğrenme (3 0 3)

Olasılık Kavramları, Kesikli veriler için üretken modeller, Bayesian istatistik, Sıklıkçı istatistik, Karışım modelleri, Lineer Regresyon, Saklı Markov Modelleri, Örnekleme, Grafik modelleri.

CMP672 Yazılım Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri (3 0 3)

Dersin tanıtımı, Yazılım Mühendisliğinde Araştırma Yöntemlerine Giriş, Araştırma Tasarımı ve Planlama, Sistematik Literatür İnceleme (SLİ) ve Sistematik Haritalama (SH) çalışmaları ve SH yapma kılavuzları, Seçilen SH makalelerinin sunumları, Deneyler, Vaka Çalışmaları, Seçilen Deneysel Yazılım Mühendisliği makalelerinin sunumları, Öğrencilerin SH çalışmalarının sınıfta sunumları.

CMP673 İş Süreci Yönetimi (3 0 3)

İş Süreci Yönetimine giriş, iş süreci belirleme ve mimari oluşturma, iş süreci modelleme, nitel ve nicel süreç analiz yöntemleri, iş süreci kalitesi ve olgunluğu, iş süreci otomasyonu, iş süreci zekası ve süreç madenciliği, İş Süreci Yönetim Sistemleri.

CMP674 GPU ile Koşut Hesaplama (3 0 3)

Heterojen ve büyük çapta koşut işlemciler ile programlama için konseptler, diller, teknikler ve örüntüler, heterojen hesaplama mimarileri, veri-koşut programlama modelleri, bellek bant genişliği yönetim teknikleri, ve koşut algoritma örüntüleri.

CMP681 Bilgi Erişim Sistemleri (3 0 3)

Metin tabanlı bilgi sistemlerinin kuram, tasarım ve gerçekleştirimi. Dersin içeriği bilgi erişim sistemleri, metinlerin istatistiksel özellikleri, bilginin temsil edilme ihtiyacı, başlıca erişim modelleri (mantıksal, vektör uzayı, olasılıksal, çıkarım ağı, dil modelleme), arama motorları, ağ araçlarının geliştirilmesi, Türkçe arama motorları, anlamsal arama, ontoloji, XML, RDF, OWL.

CMP682 Yapay Anlayış (0 2 0)

Yapay zekadaki temel bilgi gösterimi, problem çözme ve öğrenme yöntemleri. Problem çözme tekniklerinden bazıları: durum-uzay yaklaşımı, problem indirgeme yaklaşımı, problem modeli ve temsili, kapsamlı arama algoritmaları, bulgusal arama algoritmaları (A*). Oyun oynama. Bilgi temsili ve akıl yürütme: sözdizimi, anlamsallar ve önermeli mantığın kanıt kuramı, birinci-derece yüklem mantığı, üretim sistemleri, anlamsal ağlar ve çerçeveler. Bilgitabanı, uzman sistemler, çıkarım motoru. Makine öğrenme: tümevarımsal çıkarım, örneksemeli çıkarım, yönerge ile öğrenme, örneklerden öğrenme, kavramsal kümeleme, açıklama tabanlı öğrenme.

CMP684 Sinir Ağları (3 0 3)

Sinir Ağlarının temel bileşenleri, topolojileri, öğrenme algoritmaları, sınıflandırılmaları. Tek katmanlı perceptron sınıflandırıcılar, Çok katmanlı ileri bilgi akışlı ağlar, Tek katmanlı geribildirimli ağlar, Associative bellekler, Gözetimli ve gözetimsiz öğrenme teknikleri. Sinir ağ uygulamaları.

CMP694 Çizge Kuramı (3 0 3)

Çizge tanımı, "yürüyüş","yol","döngü" vb. Kavramlar. Çeşitli çizge türleri: yönlü çizge, ikiye ayrılır çizge, tam ikiye ayrılır çizge, k. dereceden düzenli çizge, bitişik çizge, döngülü çizge, döngüsüz çizge, eşbiçimli cage. Çizge gösterimleri, Eşbiçimlilik, Alt çizgeler, Bir çizgenin tümleyeni, Eular çizgesi, Hamilton çizgesi, Erişilebilirlilik. Çizge uygulamaları: Minimum yayılımlı ağaç, Maksimum akış sorunu, En kısa yol sorunu, Düğüm boyama sorunu. Çizgeye dayalı çeşitli teoremler.

CMP701 Seminer (2 2 3)

Doktora programındaki öğrencilerin tez konusu kapsamında yaptığı ön çalışmaları sunmaları, gerçekleştirdikleri literatür çalışmalarını makale olarak anlatmaları gerekmektedir.

CMP710 Koşut ve Dağıtık Benzetim Sistemleri (3 0 3)

Benzetim sistemlerine giriş. Kesikli-olay benzetiminde kullanılan temel kavramlar.Koşut ve dağıtık kesikli-olay benzetim sistemlerinde sıkı ve gevşek zaman uyumlama teknikleri. Dağıtık sanal ortamlarda bilgisayar ağı, veri paylaşımı, zaman yönetimi ve olay sıralama.

CMP711 Doğal Dil İşleme (3 0 3)

Dersin içeriği: Doğal dil işlemeye genel bakış ve tarihçe; biçimsel işleme, konuşma etiketleme, bağlamdan bağımsız dilbilgisi, yukarıdan-aşağıya / aşağıdan-yukarıya ayrıştırma, şema-ayrıştırma (Earley ayrıştırması), birleştirme tabanlı dilbilgisi, anlamsal analiz ve bazı doğal dil işleme uygulamaları. İşlenen uygulamaların kapsamı: bilgi çıkarımı, makina çevirisi, diyalog sistemleri ve metin özetleme.

CMP712 Makine Öğrenmesi (3 0 3)

Makine öğrenmesideki bir çok kavram, teknik ve algoritmaya genel bakış. İncelenecek başlıklar: kavram öğrenme, karar ağaçları, yapay sinir ağları, Bayes öğrenmesi, örnek tabanlı öğrenme, genetik algoritma, pekiştirerek öğrenme. Ders, modern makina öğrenme yöntemlerinin temel fikrini ve sezgisini vermenin yanında, nasıl, neden ve ne zaman çalıştıklarını anlamaya yönelik daha biçimsel bir içeriğe sahiptir.

CMP713 Veri Madenciliği (3 0 3)

Veri madenciliği yöntemlerine giriş, veri madenciliği ardışık düzeni, veri ön-işleme ve temizleme, veri indirgeme, veri madenciliği temel öğeleri, küme analizi, kümeleme, birliktelik kuralları, seri analizi ve dizi madenciliği, çizge madenciliği, veri görselleştirme ve veri ambarlama. Farklı alanlara ait detaylı uygulamalar.

CMP715 İleri Düzey Bilgisayar Grafiği (3 0 3)

Bilgisayar grafiğinin örnekleme, gölgelendirme ve görüntüleme unsurları. Grafik görüntüleyici ve donanımların çalışma ilkeleri, Grafikler için yüksek performanslı mimariler, etkileşimli grafik donanım ve yazılımları. Nokta ve doğru çizim teknikleri, 2-boyutlu dönüşümler, pencere teknikleri, doku üretimi ve betimleme, hacim betimleme, kenar yumuşatma ve foto-gerçekçilik için stratejiler. 3-boyutlu grafiklere giriş ve dönüşüm teknikleri, insan görme ve renk biliminin bilgisayarlı görüntüleme ile ilişkisi.

CMP716 Evrimsel Hesaplama (3 0 3)

Bu ders kapsamında, doğal evrim sistemleri ve bu sistemlerden esinlenen evrimsel hesaplama teknikleri, algoritmaları ve uygulamaları işlenecektir. Evrim, Arama uzayı, Uygunluk değeri ve fonksiyonları, Kodlama ve Gösterimler, Genetik Algoritmalar: eşleştirme, mutasyon, seçme, Genetik Programlama, Gramatiksel Evrim, Şema teorem ,Yakınsama, Birlikte evrim, niching, Evrimsel Hesaplamada Çoklu Optimizasyonlar, Uygulamalar.

CMP717 Görüntü İşleme (3 0 3)

Dersin kapsadığı konular, görüntü elde etme ve görüntüleme, insan görme sisteminin özellkleri, renk temsili, görüntü modelleme ve temsili, örnekleme ve niceleme, nokta işlemleri, görüntü yükseltme ve onarımı, gürültü giderme, bulanıklık giderme, görüntü renklendirme, görüntü bölütleme, doğrusal görüntü filtreleme ve korelasyon, dönüşümler ve alt-bant ayrıştırması, doğrusal olmayan filtreleme, karşıtlık ve renk yükseltme, titretme.

CMP719 Bilgisayarlı Görü (3 0 3)

Görüntü oluşumu. Görüntü işleme. Açıklık ve renk. Öznitelik çıkarma ve eşleme. Bölütleme. Özniteliğe dayalı hizalama. Hareketten yapı. Hareket kestirimi. Hesaplamalı fotografi. İkili eşleme. Şekil ve görünüş modelleme. Görsel tanıma.

CMP720 Adanmış Sistem Tasarımı (3 0 3)

Mikrodenetleyici mimarileri, gömülü yazılım tasarımı, kesilme zaman uyumu, zamanlama oluşturma ve ölçümü, ardıl ve paralel G/Ç arabirimi, analog arabirimleme, sayısal ve analog çevre birimi devre tasarımı. Adanmış sistem tasarımındaki temel bileşenler: mikroişlemciler, bellek birimleri, G/Ç arabirimleri, yardımcı işleçler, algılayıcı olarak G/Ç sürücüleri, elektromekanik kılavuz araçları, mikrodenetleyiciler.

CMP722 İleri Düzey Bilgisayarlı Görü (3 0 3)

Bilgisayarla görü alanındaki ileri düzey araştırma konuları. Düşük-düzey görme, nesne tanıma, yüz tespiti ve tanıma, görüntü ve video erişimi, insan tespiti, insan hareket analizi, kamera geometrisi ve ölçüleme, geometrik ve ikili görme, 3-boyutlu sahneyi yeniden oluşturma, görsel takip, insan hareketi yakalama ve tanıma, ileri düzey video işleme, görü-tabanlı modelleme ve etkileşimi ile ilgili uygulamalar.

CMP723 Mekansal Veri İşleme (3 0 3)

CBS tanımı ve mekansal veri biçimleri, İzdüşümler ve (yersel, göksel ve yörüngesel) koordinat sistemleri, ilişkisel ve mekansal veri tasarımı ve işlevleri, veri kaynakları ve veri toplama, raster veri dosya biçimi ve raster analizi, üstveri, coğrafi referanslar, coğrafi kodlama, interpolasyon ve yüzey modelleme.

CMP724 Oyun Teknolojileri (3 0 3)

Oyun ve grafik uygulamaları geliştirmek için kullanılan teknolojilere giriş, 3D bilgisayar oyunları ve grafik uygulamaları geliştirmek için uygun yazılım geliştirme araçlarının incelenmesi, Bilgisayar oyununun çizim ve benzetim sorunlarının analizi.

CMP725 Anlamsal Web Programlama (3 0 3)

Verinin uygulamalar, kurum ve topluluk sınırları arasında paylaşımı ve yeniden kullanımını sağlayacak anlamsal web teknolojileri. İçerdiği konular: Gerçek dünyanın modellenmesi, bilginin keşfi, anlamın paylaşımı, kurallar, anlamsal web örüntüleri. Uygulamalı gerçek dünya sorunlarının çözülmesinde anlamsal web'in nasıl kullanıldığını gösteren örnekler.

CMP726 Bilgi Süzme (3 0 3)

Bilgi süzme sistemleri, gereksiz ve istenmeyen verilerin elenmesi, yarı ve tam otomatik filtreleme yöntemleri, kullanıcı profiline göre filtreleme, işbirlikçi filtreleme yaklaşımı, spam filtreleme. Bilgi süzme sistemlerinin tasarımı için kavramsal çatı. Bilgi süzme sınıflamaları ve başarım değerlendirmesi. Matematiksel temeller. Dilbilimsel temeller. Kitaplık-tabanlı çalışma. Metin sınıflandırma. Konu tespiti ve takibi için olasılıksal ve bilgi erişim yaklaşımları.

CMP727 Zeki Sistemler ve Esnek Hesaplama (3 0 3)

Zeki sistemlere giriş, Kural tabanlı uzman sistemler, Uzman sistem programlamaya giriş, Kural tabanlı sistemlerde belirsizliğin ele alınması, Bulanık uzman sistemler, Çerçeve tabalı uzman sistemler, Yapay sinir ağları, Karma zeki sistemler, Veri kümesinin methodları etkileyen özellikleri üzerine tartışma, Örnekleme yöntemlerine giriş

CMP729 Görüntüleri ve Metni Anlama (3 0 3)

Bilgisayarlı Görüye Genel Bir Bakış, Doğal Dil İşlemeye Genel Bir Bakış, Yapay Öğrenmenin Temelleri, Sözcük Gömmeleri ve Onun Çok Biçimli Uzantıları, Nöral Dil Modelleri, Derin Öğrenme Tabanlı Görsel Tanıma, Görsel nitelikler, Veriden Bilgi Öğrenimi, Görüntü Açıklamalarının Üretilmesi, Video ve Metin, Görsel Soru Yanıtlama, Metinden Görüntü Üretme, Değinilen İfadeler

CMP730 Örüntü Tanıma Yöntemleri (3 0 3)

Örüntü sınıflandırma yöntemlerinin genel tanımları ve matematiksel temelleri: Bayes karar teorisi, en büyük olabilirlik, en yakın komşuluk sınıflandırması, doğrusal ayırıcı işlevler, çok katmanlı sinir ağları, gözetimsiz öğrenme ve kümeleme.

CMP735 Konuşma Tanıma (3 0 3)

Genel tanımlar, konuşma tanıma sistemi mimarisi, dilin yapısı, istatistik ve olasılık, örüntü tanıma, sayısal sinyal işleme, özellik vektörleri, konuşma kodlama, Hidden Markov Modelleri (HMM), akoustik modeller, dil modelleri, konuşma tanımada uygulanan arama yöntemleri, geniş dağarcıklı konuşma tanıma sistemleri.

CMP741 İleri Algoritma Çözümleme I (3 0 3)

Temel matematiksel ve istatistiksel kavramlar. Özyineli ilişkiler: homojen ve homojen olmayan özyineli ilişkiler. Özyineli ilişkilerin çözümü: yerine koyma yöntemi, iterasyon yöntemi, master yöntem, master yöntemin ispatı. Algoritma tasarımında genel teknikler (böl ve yönet, geri izleme, dinamik programlama). Bazı sıralama, çizge, bilişimsel gemetri algoritmalarının analizleri: “aşağıdan yukarı yığın sıralama”, “en kısa yol(Dijkstra algoritması)”, ”yayılım ağacı(Kruskal ve Prim algoritmaları)”, “güçlü bileşenler(tarjan’ın algoritması)”, “En yakın nokta çifti, “dış bükey çerçeve”. Euclid algoritmasının analizi, Birleşim-Bulma işlemlerinin analizi. NP nedir?, özgün NP problemler.

CMP742 İleri Algoritma Çözümleme II (3 0 3)

Taksitlandirilmiş analiz. İleri veri yapıları: B ağaçları, yayvan ağaçlar, binom yığınları, fibonecci yığınları . Dizgi eşleme: Knuth-Morris-Pratt, rabin-Karp ve Boyer-Moore algoritmaları. Strassen’in matrix çarpım algoritması, İkili aramanın ayrıntılı analizi, optimum yığın sıralama, en uzun artan alt dizi, olasılıksal ve yaklaşım algoritmaları. Maksimum akış problemi. NP’de tamamlanmaya giriş.

CMP744 Derleyici Gerçekleştirimi (3 0 3)

Derleyici tanımı. Derleme aşamaları. Derleyici Oluşturma Araçları. Sözcük Çözümleyici; düzgün ifadeler ve sözdizim birimlerinin belirtimi, sözdizim birimlerinin tanınması, sonlu durumlu özdevşnirler, sözcük çözümleyici üreteçleri. Sözdizimsel Çözümleme; bağlamdan bağımsız dilbilgileri, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya ayrıştırma, işleç öncelikli ayrıştırma, LR ayrıştırıcılar, ayrıştırıcı üreteçleri. Sözdiziminin Yönlendirdiği Dönüştürüm; S-öznitelik ve L-öznitelik tanımları, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya çeviriciler. Tür denetimi. Çalışma Zamanı Ortamları, Ara Kod Üretimi, Kod Üretimi. Kod İyileştirme.

CMP751 İleri UML kullanımı (3 0 3)

Tasarım prensipleri, örüntüler/şablonlar, UML ile çeşitli mühendislik sistemlerini modelleme. İş süreç modelleme, BPMN, BPEL, kavramsal modelleme, UML çizeneklerinin yazılım geliştirmede önerilen kullanımları, model-güdümlü mimari (MDA), model-güdümlü yazılım geliştirme (MDSD), alana özel diller (DSL), nesne kısıtlamalı dil (OCL).

CMP755 Robotik (3 0 3)

Robotik biliminin amacı, insan benzeri zekaya ve beceriye sahip olan ve asgari düzeyde insan müdahalesi ile işleyebilen makineler oluşturmaktır. Ders içeriği: temel robot mimarileri ve uygulamaları, robotik bilimine giriş, robot denetim teorisi, kinematik ve ters kinematik, uyarıcılar, robot denetimi ve çevre birimleri, hareketli robotlar, sınırlama, sweepline algoritmalar, voronoi çizimleri, dışbükey örtü ve doğrusal programlama, çiftlik, epsilon ağları, devingen ve model tabanlı denetim.

CMP756 Sürü Sistemleri (3 0 3)

CMP781 Yazılım Kalite Yönetimi (3 0 3)

Kalite Yönetimi Kavramları, Toplam kalite ve kalite yönetimi,Yazılım kalite yönetimi kapsamı,Yazılım kalite güvence, doğrulama ve geçerleme, Kalite yönetiminin proje yaşam döngüsündeki yeri, Yazılım Kalite Güvence, Gözden geçirme ve türleri,Ürün ve süreç tetkikleri, Yazılım kalite güvence süreci ve çıktıları, Doğrulama ve Geçerleme, Doğrulama ve geçerleme kavramları, Doğrulama yöntemleri, Geçerleme yöntemleri, V Modeli ve test seviyeleri , (birim, tümleştirme, işlevsel, kabul), Kalite Yönetim Sistemi, Kalite yönetim sistemi esasları, Süreç yönetimi kavramı, ISO 9001 standardı ve yazılım mühendisliğine uygulanışı,Kalite Yönetim Sistemi altyapısı ve özellikleri.

CMP782 Yazılım Metrikleri (3 0 3)

Ölçmenin Temel Kavramları, Ölçme ihtiyacı, Ölçme teorisi (ölçekler, doğruluk ve anlamlılık kavramları), Hedef-Soru-Ölçev yöntemi, Veri toplama ve analiz esasları, Yazılım Ölçevleri, Yazılım ölçevlerinin sınıflandırması, Ürün ölçüleri: Büyüklük, yapı, kalite, Süreç ölçüleri: Olgunluk, yönetim, geliştirme, Kaynak ölçüleri: Çalışan, yazılım, donanım, Yazılım Ölçme Süreci, Ölçme süreç modelleri, ISO/IEC 15939: Yazılım Ölçme Süreci, Pratik Yazılım Ölçme, Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI) ve ölçme ve analiz, Ölçme Programları ve Altyapı, Ölçme altyapı gereksinimleri, Ölçme programlarının başarılması için en iyi pratikler, Yüksek olgunluk seviyeleri için ölçme (istatistiksel süreç kontrolü, 6-sigma vb)

CMP784 Derin Öğrenme (3 0 3)

Çok katmanlı perseptron, Sinir Ağlarının Eğitimi, Evrişimsel Sinir Ağları, Yinelenen Sinir Ağları, Düzenlileştirme, Eniyileme, Otomatik kodlayıcılar, Derin İnanç Ağları ve Derin Boltzmann Makinesi, Değişimsel Otomatik Kodlayıcılar ve Üretici Çekişmeli Ağlar

CMP791 Bilgisayar Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (0 2 1)

Doktora eğitimi için temel araştırma ve çalışma yeteneğinin kazandırılması, doktora çalışmalarına ve araştırmaya geçişi kolaylaştırmak, bu ders zaman yönetimi, yazma ve sunum yeteneklerinin kazandırılması, ayrıca deney tasarımı ve planlanmasının genel düşüncesini de içerecek çoklu elemanları gösterir. Bu derste öğrencinin yanıtını bulacağı bazı sorular aşağıda verilmiştir. Bir doktora çalışmasından beklenenler nelerdir? Doktora konumu nasıl seçmeliyim? Doktora çalışması için ne tip ön çalışmalar yapmalıdır? Nasıl tez önerisi hazırlanır? Ne tür deneyler yapmalı ve sonuçları nasıl ölçülmelidir? Bilgisayar Bilimleri alanın belirli bir araştırma konusunda makaleler okunması, makalelerin içeriğin tartışılması, makale özetlerin çıkarılması. Bir araştırma alınında literature taraması. Makale yazılımı.

CMP793 İleri Akademik Beceriler ve Pratikler (0 2 1)

Bu dersin amacı lisansüstü çalışmanın ne olduğu, lisansüstü seviyesinde yapılacak çalışmanın ne olduğu ve yapılacak çalışmanın tez olarak sunulması hakkında genel kavramlar verilecektir. Bu dersin diğer bir amacıda öğrencilere bir bilimsel çalışma yaparken ve sonuçlarını makale ve tez olarak yayınlarken uyulması gereken etik kuralları öğretmek olacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara