Misyon-Vizyon

Aşağıda Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün misyon ve visyonu verilmiştir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün Misyonu
Evrensel düzeyde nitelikli araştırmalar yapan ve endüstriyel problemlere çözüm üretebilen bir bölüm olmak; disiplinin temel kavramlarına hakim olan, bilgi, beceri ve birikimlerini yaratıcı biçimde uygulayabilen ve aktarabilen, mesleğine ve topluma etik sorumluluk bilinciyle hizmet veren, hayat boyu öğrenme ve takım çalışması becerisine sahip mühendisler yetiştirmektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün Vizyonu
Hem ulusal hem de uluslararası alanda endüstri, akademi ve toplumun ihtiyaç duyduğu yetkin mühendisleri eğiten, günün sorunlarına çözüm bulmanın ötesinde geleceği şekillendirmede de söz sahibi olan bir bölüm olmaktır.


Program Eğitim Amaçları:

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunları;


Program Çıktıları:
Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara