Sevgili Anneler ve Babalar,

LYS maratonu bitti, kısa bir süre sonra puan ve sıralamaları öğrenecek, hep birlikte heyecanlı bir tercih sürecine gireceğiz. Emek ve özveri ile yetiştirdiğiniz evlatlarınızın güzel bir gelecek sahibi olduğunu görmek elbette en doğal hakkınız. Bunun için biz öğretim üyelerinin de sizleri bilgilendirmek için elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi isterim.

Sevgili Veliler,

Dünya son yıllarda hızla artan bir ivme ile bilgi, iletişim, bilişim, siber güvenlik, kodlama, yapay zekâ, robotik ve algoritmaların çağına girdi. Artık sanayide insanların yerine robotlar, yollarda insansız otomobiller, gökyüzünde insansız uçaklar, şehirlerde akıllı evler, hatta akıllı şehirler görmeye başladık. Buna bugünlerde Endüstri 4.0 deniyor. Geleceğin teknolojilerini tahmin eden kuruluşlar Bilgisayar Mühendisliği sahasında pek çok araştırma ve geliştirme probleminin çözüm beklediğini söylüyor ve bu durumu şöyle okumamız gerekiyor:
 1. Gençlerimizin kuracağı şirketler geleceğin teknolojilerini keşfedecek ve ürünleştirecekler.
 2. Yepyeni araştırma-geliştirme problemleri ortaya çıkacak ve bunlara çözüm üretebilen mühendisler yeni çağın tasarımcıları olacak.
 3. Diğer disiplinlerden takımlarla birlikte çalışabilen mühendisler çağın ihtiyaçlarına daha hızlı ve daha etkili çözümler üretebilecek.
Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü hakkında sosyal medyada pek çok paylaşımda bulunuyoruz, ancak bu mektupla bazı gelişmeleri sizlerle doğrudan paylaşmak isterim. Bölümümüz bu yıl itibariyle 40 yaşında, 25 öğretim üyesi olan, eğitim öğretimi %100 İngilizce olan ve toplam 710 lisans öğrencisine eğitim veren bir bölümdür. Bölümde 300'den fazla yüksek lisans ve doktora öğrencisi araştırma yapmaktadır ve bölümümüz son iki yılda pek çok araştırma başarısına (ödüller, projeler, editörlükler, danışmanlıklar, bağışlar vb.) imza atmıştır. Bu başarılardan bazıları öğrencilerimizin aldığı ödüllerdir. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi almak için http://tanitim.cs.hacettepe.edu.tr adresindeki tanıtım sayfamızı, ya da http://www.cs.hacettepe.edu.tr/index_tr.html adresindeki bölüm ana sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Değerli Anneler ve Babalar,

Yeni yüzyılın mühendislerinin bilimin ve teknolojinin dilini anlayabilen girişimciler olmaları gerekiyor. Yani mezun olunca mesleki bilgileri çağın beklentilerine cevap verebilen, (kamu veya özel) destek kaynaklarını bilen, bunlara başvurabilen, proje geliştirebilen, proje yönetebilen, ürün/sistem tasarlayabilen, bunların araştırma geliştirme faaliyetlerini kurgulayabilen iş arayan değil işveren mühendisler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bölümümüzde pek çok firma ile işbirliği halinde çalışıyor, öğrencilerimizin gerçek problemler üzerinde çalışmalarını sağlıyoruz. Akademik başarısı yüksek öğrenciler için çift ana dal, yan dal, Erasmus değişim programı gibi enstrümanların yanı sıra öğrencilerimizin bilgi kaynaklarına erişme konusunda doğru yönlendirilmelerini de çok önemsiyoruz.
Sizler için önemli konulardan birisinin mezuniyet sonrasında iş bulabilme konusu olduğunu biliyoruz. Bilgisayar Mühendisliği alanında öğrencilerin bir kısmının 3. sınıfta, bir kısmının da 4. sınıfta iş bularak çalışmaya başladığı ve eğitimine çalışarak devam ettiği bizler tarafından gözlemlenen önemli bir gerçektir. Bölümümüze her hafta iş ilanları gönderen pek çok firma ile, Hacettepe Teknokent ile sıkı bir iletişim halindeyiz. Bölümümüz bugüne kadar yurtdışında yüksek lisans ve doktora eğitimine giden, endüstride/teknokentlerde çalışan, akademisyen olan, bambaşka disiplinlerde uzmanlaşan, kendi şirketini kuran, kısacası hayallerinin peşinde koşabilen pek çok mezun vermiştir. Bu resme bakıldığında öğrencilerimizin mutlu bir geleceğe sahip olabilmek için çeşitli fırsatlar sunan bir bölüm olduğumuzu ve bunun bizlere yüklediği sorumluluğu biliyoruz.

Sevgili Anneler ve Babalar,

Yeni yüzyılın bir mühendisten beklentisi geçmişe göre çok daha fazla. Sizlere daha fazla bilgi verebilmek için bizlerle iletişime geçmenizi bekliyor, akademik kadromuz adına üniversite sınavlarında biricik evladınızın hedeflediği bölüme yerleşmesini diliyor, bugüne kadar çocuklarını bizlere emanet eden annelerimize ve babalarımıza saygılar sunuyorum.Sevgili Adaylar,

Bu mektubu okuduğunuza göre uzun ve yorucu bir hazırlık sürecinin en kritik aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bu aşamada uzmanlaşacağınız alana karar vermeniz bekleniyor. Bu oldukça zor bir karar çünkü pek çok disiplinde bilim insanları ilginç problemleri çözmeye çalışıyor ve bizim amacımız sizleri de bu araştırma-geliştirme sürecinin bir parçası yapabilmek.
Bilgisayar Mühendisliği disiplini fen, mühendislik ve sosyal bilimlerin tamamında uygulamaları olan bir daldır. Dünya, mekanik (Endüstri 1.0), elektrik(Endüstri 2.0), otomasyon (Endüstri 3.0) çağlarından sonra internet (Endüstri 4.0), yani iletişimli yazılım çağına girmiş bulunuyor. İçinde bulunduğumuz yazılım çağı ile tüm cihazların, evlerin, şehirlerin, üretim tesislerinin, sınırsız bir otomasyon kurgusu içinde birbirleri ile haberleştiği, ürünlerin akıllı olduğu bir yaşam tarzı bekleniyor. O halde üniversitelerimizin yeni araştırma sahalarını keşfedebilen, sistemleri programlayabilen, akıl fonksiyonlarını kodlayabilen, bu unsura dair araştırma problemlerine çözümler üretebilen, prototip ürünleri geliştirebilen girişimci mühendisler yetiştirmesi beklenmelidir. Bu nedenle sizlere bu mektupta Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü anlatmak istiyorum.


Bölümümüzün genel verileri şu şekildedir:
 • 2017 yılında 40 yaşında bir bölüm
 • 25 tam zamanlı öğretim üyesi
 • 710 lisans öğrencisi, 42 yabancı uyruklu öğrenci
 • 135 kız / 557 erkek öğrenci
 • 363 lisansüstü öğrenci
 • %100 İngilizce lisans ve lisansüstü eğitim
 • MÜDEK akreditasyonu almış

Bölümümüzde aşağıdaki araştırma grupları bulunmaktadır:
 • Bilgisayarlı Görü
 • Çoklu Ortam Erişimi
 • Otonom Sistemler
 • Bilgi Güvenliği
 • Hesaplamalı Yer Bilimleri
 • Yazılım Mühendisliği
 • Doğal Dil İşleme

Bölümümüzde çalışan öğretim üyelerinin sahip oldukları uzmanlıklar aşağıdaki gibidir:
 • Adli bilişim
 • Ağ ve bilgi güvenliği
 • Animasyon, grafik ve oyun teknolojileri                     
 • Bilgisayarlı görü
 • Bilgisayar/sensör ağları
 • Büyük veri
 • Bulut bilişim
 • Coğrafi bilgi sistemleri
 • Kriptoloji/şifreleme
 • Gömülü sistemler
 • Makine öğrenmesi
 • Nesnelerin interneti
 • Sağlık bilişimi
 • Veritabanı sistemleri
 • Yazılım mühendisliği
 • İş analizi ve modelleme                     
 • Tasarım ve modelleme
 • Mimari tasarım
 • Test otomasyonu
 • Test süreçleri
 • Kalite güvence süreçleri
 • Robotik, dinamik ve kontrol
 • Sayısal tasarım
 • İHA platformları
 • Otonom uçuş
 • İHA uygulamaları
 • Otopilot tasarımı

Bölümümüzde yapılan araştırmalar bugüne kadar aşağıdaki özeti oluşturmuştur:
TOPLAM
SCI/SCI-E Dergi Makalesi269
Ua. Kitap(ders/araştırma)3
Ua. Kitapta bölüm29
Ua. Konferans Bildirisi                                                483                                                
Ulusal kitap9
Ulusal Dergi Makalesi24
Ulusal Konferans Bildirisi181
Ulusal kitapta Bölüm2
Yönetilen Bitmiş YL Tezi149
Yönetilen Bitmiş doktora Tezi21

Tercih edeceğiniz her bölümün Web of Science tarafından kaydedilen ve saklanan verileri vardır. Bu verilere bakılarak kişilerin ve kurumların performansları incelenebilir. Bölümümüzde yapılan çalışmaların sayısı ve bu çalışmalara başka araştırmacılar tarafından verilen atıf sayıları aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.


Şekle göre Bilgisayar Mühendisliği disiplininin yakın gelecekte beklenen araştırma problemlerine çözüm üretme kapasitesi atmakta, bölümümüzün bu sürece katkısı ise hızla yükselmektedir. Bu sonucu doğrulayan bir diğer gözlem ise bölümümüzde yürütülen araştırma projeleridir. Çoğu yürürlükte olan bu projelerin bir listesi aşağıda verilmektedir:
 • Arttırılmış Gerçeklik Aracı Geliştirme
 • Büyük Görsel Verinin Yorumlanmasına Yönelik Özetleme Yaklaşımları
 • Sanal Sahnelerin 3-Boyutlu Görüntülenmesinde Kullanıcı Tecrübesinin İyileştirilmesi
 • Çalışanlar, Ekipler, Organizasyonlar veya Verilen Hizmetler İçin Yazılım Test Olgunluğunun Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi
 • Derin Öğrenme Yöntemleri ile Kolektif İnsan Aktivitelerinin Tanınması
 • Uygulamaya Yönelik Entegre Devreler İçin Güvenilirlik Odaklı Tasarım Yöntemleri
 • Etkili ve Verimli Yazılım Test-kod Mühendisliği
 • Türkçede Morfoloji ve Sözdiziminin Denetimsiz olarak Eş Zamanlı Öğrenimi
 • Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) Projesi
 • LTE-Advanced Standardı Rastgele Erişim Prosedürünün Enerji Verimliliğinin Makineler Arası Haberleşme Açısından İyileştirilmesi
 • Gezgin Sistemlerin Görüntü Tabanlı Servolanması, Haritalama ve FPGA Üzerinde Uygulama
 • Bu uygulamayı güncellemek ister misiniz? Kendisini güncelleyen mobil zararlı yazılımların analizi ve tespiti
 • Videolardaki İlginçliklerin Bulunmasına Yönelik Birleşik Bir Sistem
 • Görüntüleri Anlama ve Metni Görselleştirme
 • İş Süreçleri Olgunluğu İçin Bir Öz-Değerlendirme Yaklaşımı Geliştirilmesi
 • Yazılım Organizasyonlarında Sürdürülebilir ve Maliyet Etkin Yazılım Ölçme Programları Kurulumu
 • Kötücül Yazılımların ve Anti-Kötücül Yazılım Sistemlerinin Eş Evrimi
 • Bilgisayarlı Görüde Çoklu İpucu ve Bağlamsal Bilgi Kullanımı
 • İnsan Etkileşimlerinin Makine Öğrenmesi Tabanlı Analizi ve Tanınması
 • Manses: Türkçe ses tanıma ve tr2en çeviri bulutu
 • Lit2Info - Literatür Tabanlı Bilgi Keşfi Aracı

Gartner Enstitüsü her sene teknoloji öngörülerini paylaşıyor. 2017 yılına dair resim henüz paylaşılmadı ancak 2016 yılındaki beklentiler aşağıdaki resimdeki gibiydi. Bu resme göre bazı teknolojilerin yakın gelecekte, bazılarının ise 5-10 yıl gibi bir süre içerisinde olgunlaşması ve ürünleşmesi bekleniyor. Yukarıda listelenen araştırma grupları ve projeleri bu resimle birlikte değerlendirdiğimizde Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve öğrencilerini bu süreçlere dâhil eden bir bölüm olduğunu göreceksiniz. Bunun bir diğer kanıtı da DREAM isimli lisans öğrencileri gönüllü araştırma programımızdır. Bu programla ilgili detaylara http://dream.cs.hacettepe.edu.tr/ adresinden erişebilirsiniz.

Resim <a href='http://www.gartner.com/newsroom/id/3412017'>http://www.gartner.com/newsroom/id/3412017</a> adresinden alınmıştır.
Resim http://www.gartner.com/newsroom/id/3412017 adresinden alınmıştır.

Sevgili Adaylar,

Üniversite hayatı sizlere sadece mühendislik bilgileri aktarmayı değil, beraberinde spor, sanat, kültür, tarih, siyaset ve benzeri pek çok dalda deneyimler kazanabileceğiniz bir ortam sunmalıdır. Hacettepe Üniversitesi dev konser salonu, kültür merkezi, senfoni orkestrası, olimpik yüzme havuzu, 148 öğrenci topluluğu , milyonlarca esere erişebileceğiniz kütüphanesi ve Beytepe yerleşkesindeki huzurlu ortamı ile 2017 yılının mezunlarına “güle güle” derken, sizleri aramızda göreceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Merak ettiğiniz konularda bizlerle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin.

Her şeyin gönlünüzce olması dileklerimle…


Prof. Dr. Mehmet Önder Efe
Bölüm Başkanı


E-mail : info@cs.hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara