Frequently Asked Questions
 1. Eski programda yer alan "MAT 224 Doğrusal Dönüşümler ve Diferansiyel Denk." dersinden geçenler "MAT 254 Temel Doğrusal Cebir" dersinden muaf mı sayılacaklar?

  Evet. Mat 224 ve Mat 254 dersleri birbirinin eşleniği olarak kabul edilmiştir.

 2. Eski programda, 4. sınıfta güz döneminde BİL425 Veri İletişimi Zorunlu Ders idi. Yeni programda söz konusu dersin eşdeğerlisi "BBM 452 Veri Iletişimi" görünüyor. Yeni müfredatta 4 sınıfta tüm derslerimiz seçmeli. Bu durumda Veri İletişimi dersini alıp kalan bir öğrenci başka bir seçmeli alabilir mi?

  Evet. Herhangi bir seçmeli dersten kalan bir öğrenci kaldığı dersin yerine başka seçmeli bir ders alabilir. Bunun için bölüm sekreterliğine bir dilekçe verilmelidir.

 3. Eski programda "ELE 293 Elektrik Devreleri" ve "ELE 294 Elektronik" derslerinin en az birinden başarısız olan bir öğrenci yeni programda "ELE 296 Elektronik Devreler ve Sistemlere Giriş" dersini almak zorunda mıdır?

  Evet, öğrenci eğer ELE 293 ve ELE 294 derslerinin herhangi birinden veya her ikisinden de başarısız olmuş ise, ELE 296 dersini almak durumundadır.

 4. BİL 220 Sistem Programlamaya Giriş ya da BİL 323 İşletim Sistemleri I derslerinden herhangi birini alip başaran bir ogrenci BBM 341 Sistem Programlama dersini almak zorunda midir?

  Evet, öğrenci eğer BİL 220 ve BİL 323 derslerinin herhangi birinden veya her ikisinden de başarısız olmuş ise, BBM 341 dersini almak durumundadır.

 5. ELE 293 ya da ELE 294 derslerinden herhangi birini alıp başaran bir öğrenci ELE 296 dersini de almak zorunda mıdır?

  Hayır. ELE 293 ya da ELE 294 dersini alıp başaran bir öğrenci ELE 296 dersinden muaf olur. Ancak derslerden biri daha önce hiç alınmamış ya da alınmış ama başarıyla geçilmiş olmalıdır.

 6. BİL 220 ya da BİL 323 derslerinden herhangi birini alıp başaran bir öğrenci BBM 341 dersini de almak zorunda mıdır?

  Hayır. BİL 220 ya da BİL 323 dersini alıp başaran bir öğrenci BBM 341 dersinden muaf olur. Ancak derslerden biri daha önce hiç alınmamış ya da alınmış ama başarıyla geçilmiş olmalıdır.

 7. Önceden zorunlu olan Akademik Yazma Becerileri dersi şu anki müfredatta zorunlu değil. Bu dersten kalan bir öğrenci, muaf mı sayılacak?

  Hayır. Öğrenci, yerine herhangi bir bölüm dışı seçmeli ders almak durumundadır.

 8. Bir seçmeli dersten kalan bir öğrenci yerine herhangi bir seçmeli ders alabilir mi?

  Evet, kalınan herhangi bir seçmeli ders yerine mutlaka ya o ders ya da herhangi başka bir seçmeli ders alınmalıdır.

 9. Halen okuyan bir öğrenci "Bil354 Veri Tabanı Sistemleri" dersini almış ve geçmiş ise bu dersin eşdeğerlisi "BBM471(güz) Veri Tabanı Yönetim Sistemleri" olması nedeniyle, bu dersin , "bütünleşik teknik seçmeli" kavramıyla uyuşabilmesi için "BBM473 Veri Tabanı Lab." dersini de alması zorunlu olarak istenir.

  Hayır. BBM 473 tek başına alınabileceği gibi, BBM 471 dersi de BBM 473 dersi alınmadan tek başına alınabilmektedir. Ancak bu iki dersin birlikte alinmasi bolum tarafindan tavsiye edilmektedir.

 10. Öğrenci yeni programda 7. ve 8. yarıyılda "bağımsız" teknik seçmeli ders kategorisinde birer ders alabilir, "bütünleşik" seçmeli ders sayısı her iki dönem için ikişerdir (teknik seçmeli, teknik seçmeli+lab, teknik seçmeli+lab). Öğrenci bütünleşik seçmeli ders (ders+lab) alıp yalnızca labdan kaldığında, geçtiği dersi bağımsız alması gerektiğinden teknik seçmeli ders kapsamında saydıramaz; yada yalnızca dersten kaldığında, geçtiği lab dersini, teknik seçmeli lab dersi kapsamında saydıramaz. Seçmeli Dersi değiştirmek istiyorsa yeni bir bütünleşik ders(ders+lab) seçmelidir.

  Hayır. Bütünleşik teknik seçmeli derslerin lab.ları ile alınması bölümce tavsiye edilmesine rağmen, teorik ders ve lab. dersi ayrı ayrı da alınabimektedir.

 11. BİL 341 eski müfredatta zorunluydu, yeni müfredatta eşleniği BİL 483 ve seçmeli bir ders. BİL 341'i hiç almamış bir öğrenci, bu dersi almak durumunda mıdır?

  Hayır, bu ders artık seçmeli bir ders olduğu için, öğrenci eşleniğini almak zorunda değildir.

 12. BİL 342 eski müfredatta zorunluydu, yeni müfredatta eşleniği BİL 487 ve seçmeli bir ders. BİL 342'i hiç almamış bir öğrenci, bu dersi almak durumunda mıdır?

  Hayır, bu ders artık seçmeli bir ders olduğu için, öğrenci eşleniğini almak zorunda değildir.

 13. Elektronik dersi her iki dönem de vardı, şimdi tek ders oldu. Transkriptte, yeni müfredattaki her iki ders de görünecek midir?

  Evet. Öğrencinin bu iki dersten kazandığı toplam kredi 8 olacaktır.

 14. Sistem programlamaya giriş ve İşletim sistemleri 1 derslerinin eşdeğeri Sistem Programlama oldu. Bu derslerden herhangi birini almamış ve diğerini geçmiş bir öğrenci, şimdi Sistem Programlama almak zorunda mı?

  Hayır. Bu öğrenci zaten Sistem Programlama dersini almış olarak göründüğü için tekrar almasına gerek yoktur.

 15. Eskiden Bilgisayar Mühendisliğinin kodu 356 idi, şimdi aynı mı?

  Hayır, Bilgisayar Mühendisliği bölümünün yeni kodu 635 olarak değiştirilmiştir.

 16. 342'den kalan bir öğrenci, onun şimdiki programda eşleniği olan Yazılım Mühendisliği Lab. dersini almış. Kalması durumunda bu dersi tekrar almak durumunda mıdır?

  İkinci defa kalınması durumunda, o dersin yerine, dilekçe ile başka bir seçmeli ders almak durumundadır.

 17. Eskiden zorunlu olan İktisat dersinden kalan bir öğrenci yerine herhangi bir seçmeli ders alabilir mi?

  Evet.

 18. Eskiden zorunlu olan Diferansiyel dersinden kalan bir öğrenci yerine herhangi bir seçmeli ders alabilir mi?

  Eşdeğeri olarak sayılan Temel Doğrusal Cebir dersini de tamamlamış olması durumunda bir seçmeli ders alabilir.

 19. Akademik Yazma Becerileri'nden kalan bir öğrenci yerine başka bir seçmeli ders alabilir mi?

  Evet.

 20. Modern Fizik dersi zorunlu idi. Modern Fizik'ten kalan bir öğrenci ne yapmalıdır?

  Modern Fizik'ten kalan bir öğrenci, bir dilekçe vererek yerine herhangi bir başka bölüm dışı seçmeli ders alabilir.

 21. 3. sınıfa geçen, Mantıksal Tasarım dersi alan bir öğrenci, Mantıksal Tasarım Lab. dersini almak zorunda mıdır?

  Eğer öğrenci, Mantıksal Tasarım Lab. dersinin eşleniği olan, Sayısal Dizgeler Lab. dersini almamışsa, Mantıksal Tasarım Lab. dersini almak zorundadır.

 22. Mezuniyet kredisi eski öğrenciler için kaçtır?

  Mezuniyet kredisi tüm öğrenciler için 138 olarak günlenmiştir. Ancak bir öğrencinin mezun olabilmesi için, yeni programdaki tüm dersleri tamamlaması kosulunu da sağlamalıdır.

 23. Teknik olmayan seçmeli olarak lisans sayfasında aşağıda bulunan seçmeli derslerden başka bir ders seçilebiliyor mu?

  Evet. Liste haricinde olan ve 3 krediden fazla olan herhangi bir bölüm dışı seçmeli ders alınabilir.

 24. Modern Fizik'ten D2 alan bir öğrenci, not yükseltmek için ne yapmalıdır?

  Modern Fizik, 2012-2013 güz döneminde Fizik bölümünde açılmadığı için ve bu derse de bir eşlenik verilmediği için Modern Fizik dersini tekrar alıp not yükseltemez.

 25. Eski müfredata göre ELE 293 Elektrik Devreleri dersini alıp kalan bir öğrenci, bu dönem aynı kodla açılan ELE 293 dersini başka bir bölümden almayıp yeni müfredata göre açılan ELE 296 Elektronik Devreler ve Sist. Giriş dersini alabilir mi?

  Hayır. Öğrencinin üzerindeki bir dersi düşürmesi, o dersin programdan kaldırılması gibi bir durum söz konusu olmadığı sürece olamaz. Öğrenci ELE 293 dersini, üzerinde göründüğü için, tekrar almak durumundadır.

 26. BİL 341 dersi için not yükseltmek isteyen bir öğrenci onun eşdeğeri olan BBM 483 Yazılım Geliştirme Lab. dersini almak zorunda mıdır? Onun yerine başka bir ders de alabilir mi?

  Hayır, başka bir ders alamaz. BİL 341 dersinden not yükseltmek isteyen bir öğrenci, onun eşdeğeri olan BBM 483 dersini almak durumundadır.

 27. BİL 341 dersinden kalan bir öğrenci onun yerine başka herhangi bir teknik seçmeli lab. dersi alabilir mi?

  Hayır. BİL 341 dersinden kalan bir öğrenci, onun eşdeğeri olan BBM 483 dersini almak zorundadır.

 28. BİL 342 dersi için not yükseltmek isteyen bir öğrenci onun eşdeğeri olan BBM 487 Yazılım Mühendisliği Lab. dersini almak zorunda mıdır? Onun yerine başka bir ders de alabilir mi?

  Hayır, başka bir ders alamaz. BİL 342 dersinden not yükseltmek isteyen bir öğrenci, onun eşdeğeri olan BBM 487 dersini almak durumundadır.

 29. BİL 342 dersinden kalan bir öğrenci onun yerine herhangi bir teknik seçmeli ders alabilir mi?

  Hayır. Bil 342 dersinden kalan bir öğrenci, onun eşdeğeri olan BBM 487 dersini almak zorundadır.

 30. ELE 293 ve ELE 294 derslerinin her ikisini de alan ve başarılı olan bir öğrenci, bu derslerden birini bölüm dışı seçmeli bir ders olarak saydırabilir mi?

  Evet, başarılı olunan derslerden biri bölüm dışı seçmeli ders olarak saydırılabilir.

 31. Mezuniyet kredisi olan 138'i tamamlayan her öğrenci mezun olabilir mi?

  Hayır. Öncelikle bütün zorunlu derslerin eşlenikleri başarılmış olmalı. Bununla birlikte 8 adet teknik seçmeli dersi, 6 adet teknik seçmeli labı ve seçmeli derslerin yeni müfredatta 18 olan (3x6) olan kredisi başarılmış olmalı. Bunlara ek olarak BBM 427 - Teknoloji Seminerleri I ve BBM 428 - Teknoloji Seminerleri II derslerinin de alınması gerekmektedir.

 32. Eski programa göre Akademik Yazma Becerileri alan bir öğrenci, yeni müfredatta onu seçmeli bir ders olarak saydırabilmek için bir dilekçe vermeli midir?

  Hayır, böyle bir dilekçe vermere gerek yoktur.

 33. Önceden zorunlu olan ama şimdi seçmeli olan derslerin öğrenci transkriptinde seçmeli olarak saydırılabilmesi için bir dilekçe vermek gerekli midir?

  Hayır, böyle bir dilekçe vermeye gerek yoktur. Ancak öğrencinin mezun olabilmesi için alması gerekli dersler danışmanı tarafından mutlaka kontrol edilmelidir.

 34. Herhangi bir teknik seçmeli dersten düşük not alınması, o dersten kalınması gibi bir nedenden ötürü transkriptten silinmesi mümkün müdür?

  Hayır, bir dersin tamamen kaldırılması, eşdeğerliğinin verilmemesi gibi bir durum söz konusu olmadıkça transkriptten sildirilemez.

 35. Yeni müfredatta kaldırılmış olan BİL 407 Bilgisayar Bilimlerinde Mat. Teknikler veya BİL 445 Yazılım Mühendisliği Kavramları Derslerinden kalan bir öğrencinin bu derslerden muaf olması söz konusu olur mu?

  Hayır. Bu iki ders kaldırılan ve eşdeğerliği verilmeyecek teknik seçmeli dersler olup, bu iki dersin herhangi birinden başarısız olan bir öğrencinin yeni programdaki başka bir teknik seçmeli dersi alması önerilmektedir.

 36. Zorunlu müfredattaki herhangi bir ders yerine yaz okulunda eşlenik verilen başka kodlu ve başka bir bölümde açılan bir ders alınmış ve eğer öğrenci bu dersten başarısız olmuşsa, zorunlu müfredatta yer alan ve bölümde açılan aynı dersi öğrenci tekrar alabilir ve kaldığı ders yerine saydırabilir mi?

  Zorunlu müfredattaki herhangi bir ders yerine yaz okulunda eşlenik verilen başka kodlu ve başka bir bölümde açılan bir ders alınmış ve eğer öğrenci bu dersten başarısız olmuşsa, zorunlu müfredatta yer alan ve bölümde açılan aynı dersi tekrar alabilmesi için ters eşlenik için bölüm sekreterliğine bir dilekçe ile başvurması gerekir.

 37. F2 ile kalınan herhangi bir teknik seçmeli ders yerien başka bir teknik seçmeli ders alınabilir mi?

  Evet, alınabilir. Yeni yönetmeliğe göre herhangi bir F notu ile kalınan ya da C veya D notuyla geçilen herhangi bir seçmeli ders yerine başka bir ders alınabilir.

 38. Mezun durumunda olan bir öğrencinin üzerinde halen F notu ile kalınmış seçmeli dersler görünüyor ise bu öğrenci mezun olabilir mi?

  Öğrenci geçtiğimiz dönem kalınan dersleri üzerindne silebilir. Diğer tüm seçmeli derslerin üzerinden silinebilmesi için bölüm kararı gerekir. Bölüm kararı ile öğrencinin mezun olmasına karar vermek mümkündür.

 39. ELE293 ve ELE294 derslerinin her ikisini de alıp geçen bir öğrencinin notunu yükseltmek için ELE296 dersini alması durumunda yeni aldığı notun hangisinin yerine geçeceğine nasıl karar verilir?

  C3 ve altındaki tüm notlar yerine, öğrencinin yeni aldığı not eşdeğer olarak gösterilir. C3'ün üstündeki notlar ise aynı kalır.

 40. Eski müfredata göre zorunlu olan İNG211 ve İNG212 derslerinden geçen öğrenciler için bu iki ders seçmeli ders olarak sayılabilir mi?

  Evet, bu öğrenciler iki tane bölüm dışı seçmeli ders almış olarak sayılacaklardır.

 41. İNG211 ve İNG212 derslerinden muaf olan öğrenciler için de bir önceki soruda verilen yanıt geçerli midir?

  Evet.

*Bu belge 06 Mart 2013 tarihinde güncellenmiştir. Eski versiyonları geçersizdir.

Hacettepe University Department of Computer Engineering
06800 Beytepe Ankara