Araştırma Görevlileri
Burçak ASAL
E-Posta :
basal[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7518
Ofis :
122
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
--
Emre AYDOĞAN
E-Posta :
emreaydogan[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7516
Ofis :
Z06
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
Kötücül Yazılım Analizi, Bilgi Güvenliği, Evrimsel Hesaplama
Dr. Öner BARUT
E-Posta :
onerbarut[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7518
Ofis :
122
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
Computer Graphics, Crowd Simulation, GPGPU
Abdurrahman BAYRAK
E-Posta :
abayrak[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7512
Ofis :
Z07
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
Robotik, Modern Konrtol Teorisi, İHA Rota Planlama, Mantıksal Tasarım, FPGA Tasarımı, VHDL, Paralel Programlama
Dr. Ahmet Selman BOZKIR
E-Posta :
selman[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7527
Ofis :
222
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
Similarity, Information Retrieval, Machine Learning, Decision Support Systems, Computer Vision
Necva BÖLÜCÜ
E-Posta :
necva[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7511
Ofis :
NLP Lab. (118)
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
Doğal Dil İşleme
Pelin CANBAY
E-Posta :
pelin[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7527
Ofis :
222
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
Doğal Dil İşleme, Veri Mahremiyeti, Mahremiyet Koruma, Bilgi Çıkarımı
Selma DİLEK
E-Posta :
selma[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7511
Ofis :
Z10
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
Digital Logic Design, Algorithm Design, Wireless Sensor Networks
Bahar GEZİCİ
E-Posta :
bahargezici[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7511
Ofis :
Z10
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
--
Tuğba GÜRGEN ERDOĞAN
E-Posta :
tugba[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7512
Ofis :
Z07
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
--
Handan GÜRSOY
E-Posta :
hgursoy[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7512
Ofis :
Z07
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
--
Gültekin IŞIK
E-Posta :
gultekin[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7512
Ofis :
Z07
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
Makine Öğrenmesi, Konuşma Tanıma
Levent KARACAN
E-Posta :
karacan[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7517
Ofis :
Z03
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
--
Dr. Aydın KAYA
E-Posta :
aydinkaya[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7509
Ofis :
225
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
--
Dr. Ali Seydi KEÇELİ
E-Posta :
aliseydi[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7509
Ofis :
225
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
Computer Vision, Data Mining, Medical Image Analysis
Feyza Nur KILIÇASLAN
E-Posta :
feyzanur[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7511
Ofis :
Z10
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
Yazılım Mühendisliği, Yazılım Kalite Yönetimi, Yazılım Metrikleri
Aysun KOÇAK
E-Posta :
aysunkocak[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7517
Ofis :
Z03
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
Computer Vision, Machine Learning
Dr. Cumhur Yiğit ÖZCAN
E-Posta :
cumhuryigitozcan[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7518
Ofis :
122
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
Bilgisayar Grafiği, Kalabalık Benzetimi, Kalabalık Gezinim Yöntemleri
Efsun SEZER
E-Posta :
efsunsezer[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7516
Ofis :
Z06
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
Computer Vision, Machine Learning
Dr. Hüseyin TEMUÇİN
E-Posta :
htemucin[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7505
Ofis :
225
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
--
Alaettin UÇAN
E-Posta :
aucan[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7527
Ofis :
222
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
Sentiment Analysis, Text Analysis, Text Mining, Information Retrieval, Smart Environments
Burcu YALÇINER
E-Posta :
burcuyalciner[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7511
Ofis :
Z10
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
--
Özge YALÇINKAYA
E-Posta :
ozge[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7517
Ofis :
Z03
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
Machine Learning, Computer Vision, Activity Recognition
Yalın YALIÇ
E-Posta :
yalinyalic[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7505
Ofis :
225
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
--
Nebi YILMAZ
E-Posta :
yilmaz[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7511
Ofis :
Z10
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
--
Selim YILMAZ
E-Posta :
selimy[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7524
Ofis :
Z06
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
--
Cemil ZALLUHOĞLU
E-Posta :
cemil[at]cs.hacettepe.edu.tr
Tel :
(0312) 780 7522
Ofis :
Z03
Web Sitesi :
Araştırma Alanları :
Computer Vision, Deep Learning, Crowd Analysis, Human Activity Recognition
Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara